Stichting Samenwerkende Hotels Maastricht

Klankboard van de aangesloten Maastrichtse Hotels

Opgericht op 21 mei 1985 te Maastricht

Onze focuspunten

  • Stimuleren van een hogere hotelbezetting door middel van deelname in verschillende bestuursorganen die een relatie hebben met het product Maastricht.
  • Gesprekspartner en klankbord voor onder andere gemeente en provincie ten behoeve van ontwikkeling en stimulering van het Hotelbeleid en het vermarkten van de stad Maastricht door middel van deelname in diverse commissies.
  • Gesprekspartner en aanspreekpunt voor partijen die van belang zijn voor verdere ontwikkeling van het product Maastricht.
  • Onderhouden en uitbouwen van het locale imago door middel van representatieve contacten.
  • Bevorderen van uitwisseling van kennis, ervaring en samenwerking tussen de deelnemers.
  • Organiseren van promotieprojecten al dan niet in samenwerking met derden.
  • Het verruimen van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voor vragen omtrent de Sahot en haar activiteiten kunt u ons per mail bereiken.

Antoine Scheerens
Voorzitter bestuur SAHOT

Bestuur SAHOT

Bestuursleden


Afvaardigingen

Niet gevonden

De gevraagde pagina is niet (meer) beschikbaar.